Petar Pearce - da ... Što je Peter Pearce?

Petar Pearce (kruška) (1910-1986), engleski pjevač (lirska-dramatična tenor). Prvi izvođač svih važnijih partija u operama B. Britten; Zajedno s njim osnovao je englesku opernu tvrtku (1947.). Godine 1948-76 radio je na izdanju djela G. Purcella. Obilazio sam.

Enciklopedijski rječnik. 2009.