Biografski rječnik

Petlin Ivan

Petlin Ivan je ... Što je Petlin Ivan?
Petlin (Ivan) - Sibirski Kozaci iz Tomsk, doba cara Mihaila Fedorovich; poznat kao prevodilac "Slikarstvo kineske države i poobinskomu i drugim državama, stambene i nomadske uluse i velike obje rijeke i ceste". Slikarstvo, prema P. samome, napisao je on za vrijeme njegova putovanja u Kinu, poduzete u ime suverena 1620. godine. Na povratku s putovanja izlagao je svoj opis caru u Moskvi uz "crtež". Prema Karamzin, AP je bio njegov „slika” na evidencije Kozaka Ivan Petrov i Burnash-Yalycheva koje su u Kini u 1567, on nikada nije bio u Kini. U radu P. postoji, međutim, određena neovisnost, unatoč svojoj velikoj sličnosti s snimanjem Petrova.

Biografski rječnik. 2000.