Petro - i ... Što je Petro?
Petro - veliki knez, najmlađi sin Grand Duke Nikolaj Nikolajevič Stariji i velika vojvotkinja Alexandra, rođen 10 siječnja 1864 sastoji ađutant Njegova Veličanstva, šef Grenadier bojne i član državne uprave konjogojstva. U braku (od 1889. godine), s Grand vojvotkinja Militsa Nikolaevna (rođen 14. srpnja 1866), kćeri kneza Nikole crnogorske. Iz toga braka rođena princeza Marina Petrovna, u 1892. i princa Roman Petroviča u 1896

leksikon. 2000.