Biografski rječnik

Petrov Aleksandar

Petrov Aleksandar - to je ... Što je Alexander Petrov?
Petrov (Alexander) - Kazan sveučilišni profesor (1837-1885) na Odjelu za patološke anatomije s 1864. Diplomirao je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Kazanu, gdje je završio tečaj 1859. godine. Liječnik je priznao za obranu teze: "Na doktrinu uremije" (Kazan, 1862). Djelovao je kao liječnik na području Jakova. Predsjednik Društva liječnika Kazana (1868. - 1884.). Zbornik AP: „Kritička analiza djela uremije protiv Frerihsa” (Kazan, 1863), „Bilješke o zemstvo medicine u pokrajini Kazan” (Ib, 1872.), „Esej o istraživanjima u post-mortem studiji Sveučilišta u Kazan 1873 „(” Zbornik Sveučilišta u Kazan „1873),” Bilješka o aktivnostima medicinskog društva Kazan ‘(Kazan, 1873), mnogi od njegovih članaka u’ Dnevniku društva liječnika Kazan. " Sri N. Lyubimov "A. V. Petrov, kao predsjednik Udruge liječnika Kazana" (Kazan, 1885).

Biografski rječnik. 2000.