Biografski rječnik

Petrov Ivan (Ataman Kozaci)

John Smith (kozak poglavica) - to je ... Što je Ivan Petrov (Ataman Kozaci)?
Petrov (Ivan) - Ataman Kozaka, putnik u Kini. 1567. Ivana IV naredba, Kozaci i P. Burnash-Yalychev su poslani sa slovom „s nepoznatim ljudima.” Nakon odlaska iz kamenog pojasa (Ural) do Pekinga su činili opis zemljišta od Bajkalskog jezera do m. Korejskom, posjetio je u okrugu Black, ili zapadnoj, Mughal i u gradovima istočne Mungals, gdje je, rekli su, vladao ženu, pružiti im diplome za upis kroz "željezna vrata" kineskog zida. Opis puta Kozaka, pogledajte u drugom svesku "Priče ruskog naroda" Sakharov.

Biografski rječnik. 2000.