Biografski rječnik

Petrovsky Nikolai Ivanovich

Petrovsky Nikolai Ivanovich je ... Što je Petrovsky Nikolai Ivanovich?
Petrovsky (Nikolai Ivanovich) - šahist; umro je 1885. godine. Poznat kao razrješivač zadataka i višestruki kiperganey (obrnuti mats). Utjecao je na metode prikupljanja potonjih i davao brojne primjere smanjenja autorovih odluka, što je potkopalo uvjerenje u nekadašnje modne višestruko cvjetne kipergane. A. M.

Biografski rječnik. 2000.