Biografski rječnik

Petrovsky Sergej

Petrovsky Sergey - da ... Što Petrovsky Sergej?
Petrovsky (Sergej) - rođen je 1846. godine. Diplomirao je na kolegiju na Sveučilištu u Moskvi na Pravnom fakultetu. Poslužio je u arhivi Ministarstva pravosuđa; bio je angažiran u pripremi za tiskanje, u ime Akademije znanosti, protokole vlade Senata za 1711 i 1712 godine. Od 1873. do 1878. predavao je na Moskovskom sveučilištu ruski zakon; Godine 1875. magistrirao je u javnom pravu za njegovu tezu "Na Senatu u vladavini Petra Velikog". Objavio je predavanja I. D. Belyaeva o povijesti ruskog zakonodavstva. Od 1880. bio je član „Moskva Vijesti”, a kasnije - drugi urednik, a nakon smrti MN Katkov (1887) do 1896. - urednik-izdavač tih novina.

Biografski rječnik. 2000.