Biografski rječnik

Pikulin Pavao Lukić

Pikulin Pavao Lukić - je ... Što je Pikulin Pavao Lukić?
Pikulin (Paul Lukić) - pomoćni terapijski odjel bolnice Klinike na Sveučilištu u Moskvi, sin prethodnog; rođen je 1822. godine, odrastao je u Moskovskoj medicinsko-kirurškoj akademiji. On je služio sve do 1857 je umro u 1885, je napisao: "nauka o mozgu i pupkovine omekšavanje leđne" (Moskva, 1848), "de cerebri et medullae SpinaliS emollitfone" (Moskva, 1850 doktorska disertacija).

Biografski rječnik. 2000.