Enciklopedijski rječnik

Pisarev Jurij A.

Pisarev Jurij A. - to je ... Što je Jurij A. Pisarev?

Pisarev Jurij A. (1916-1993), povjesničar, akademik Ruske akademije znanosti (1992). Glavna djela povijesti međunarodnih odnosa, radnički i nacionalni oslobodilački pokreti na Balkanu početkom devetnaestog stoljeća. Državna nagrada SSSR-a (1987). * * * Pisarev Yuri Alekseevich Pisarev Jurij Alekseevich (1916.-93.), Ruski povjesničar, akademik Ruske akademije znanosti (1992.). Glavna djela na povijesti međunarodnih odnosa, radnička i nacionalna oslobođenja na Balkanu na početku. 20 centa. Državna nagrada SSSR-a (1987).

Enciklopedijski rječnik. 2009.