Pistacija - to je ... što pistacije?
fist'ashki (Post 43 :. 11) - zeleni orasi, plod pistacija stabla. Do sada je na istoku se smatra poslastica.

Biblija. Stari i Novi zavjet. Sinodalni prijevod. Biblijska enciklopedija. , Arch. Nikifor. 1891.