Biografski rječnik

Platonov Julija Fedorovna

Platonov Julia Feodorovna - to ... Što Platonov Julija Fyodorovna?
Platonov (Julija Fedorovna) - poznati ruski operna pjevačica (1841-1892), debitirao je s uspjehom u operi „Život za cara”, kako Antonida 1863 s Platonom aktivnosti vezane oživljavanje ruske opere; Ona je pridonijela bez presedana do tada, uspjeh „Sirena” Dargomićskoga, koji, zahvaljujući svojoj dramatičnoj talent, bio je vrlo dobar. Pjevao sam sve istaknute sopranističke dijelove. Nakon što je napustio scenu 1887. godine, bavila se pedagoškom aktivnošću. NS

Biografski rječnik. 2000.