Enciklopedijski rječnik

Pneumokonioza

Pneumokonioza - je ... Što je pneumokonioza?

pneumokoniozu (iz grčkoga pnéumōn -, pluća i konía - prašine), skupina kroničnih plućnih bolesti radu zbog duljeg proizvodnju inhaliranje prašine; silika - silikozu ugljen - antrakoze, željezni oksid - sideroza, itd * PNEVMOKONIOZPNEVMOKONIOZ (s grčkog pneumon - pluća i konia -. prašina), skupina kroničnih plućnih bolesti radnom uzrokovano produljenim udisanjem prašine proizvodnje .; silika - silikozu ugljen - antrakoze, željezni oksid - sideroza, itd

Collegiate Dictionary .. 2009.