Enciklopedijski rječnik

Politička stranka

Politička stranka - to je ... Što je politička stranka?

Party politicheskayapoliticheskaya organizacije koje zastupaju interese društvenih skupina, sjedinjujući svoje najaktivnije članove.

Enciklopedijski rječnik. 2009.