Enciklopedijski rječnik

Porta Giacomo della

Porta Giacomo della je ... Što je Portico Giacomo della?

Porta Giacomo della Porta (oko 1540.-1602.), Talijanski arhitekt. Predstavnik ranog baroka. Radove Luke karakterizira intenzivna dinamika arhitektonskih masa i prostornih rješenja (fasada crkve Ile Jesu u Rimu, 1575). Od 1573. godine uputio je izgradnju katedrale Sv. Petar u Rimu podigao je svoju glavnu kupolu. * * * LUKA Giacomo della Porta (Porta) Giacomo della (ca 1540-1602), talijanskog arhitekta. Predstavnik ranog baroka ( vidi BAROQUE). Radove Luke karakterizira intenzivna dinamika arhitektonskih masa i prostornih rješenja (fasada crkve Ile Jesu u Rimu, 1575).

Enciklopedijski rječnik. 2009.