Biografski rječnik

Pozdneva Peter A.

Pozdneva Peter A. - to je ... Što je to kasno Peter A.?
kasnije (Peter A., ​​rođen 1853. godine) - duhovni pisac, rektor Penza Teološkom fakultetu; studirao je na teološkoj akademiji Kazan. Major radi Pozdneva „derviši u muslimanskom svijetu” (Orenburg, 1886. magistarski rad), „Kratak povijesni bilješke na Orenburg biskupije” (Orenburg, 1884) te niz članaka i bilješke o javnim vjerskim i moralnim razgovora, koji posluju u Orenburg crkvama 1883 , kao i islam ("Orenburški list" 1884. i 1886.).

Biografski rječnik. 2000.