Enciklopedijski rječnik

Preferencijalni udio

žEljeni udio je ... Koji je omiljeni udio?

preferencijalni udio za koji se plaća fiksni fiksni prihod, bez obzira na veličinu dobiti dioničkog društva; ponekad preferirane dionice su dionice koje daju više glasova na sastanku dioničara. * * * PRIVILEGED akcija PRIVILEGED SHARE, akcija za koju se plaća fiksni fiksni prihod, bez obzira na veličinu dobiti dioničkog društva; ponekad preferirane dionice su dionice koje daju nekoliko glasova na sastanku dioničara.

Enciklopedijski rječnik. 2009.