Biografski rječnik

Prilutsky Dmitrij

Prilutsky Dmitri - i ... Što je Prilutsky Dmitri?
Prilutsky (Dmitrij, umro 1872.) - pisac, sin službenik, Master of Moskvi Teološke akademije; služio u Ministarstvu financija. On je napisao: „kršćanske ljubavi blagdan” ( „Duh kršćanina” 1865., ožujak i travanj), „povijesni opis Avraamieva Gorodeckog samostan u pokrajini Kostroma” (St. Petersburg, 1861), itd

leksikon .. 2000.