Pomirenje je ... Kakva je pomirenja?
umilostivl'enie - izazivanje milosrđe, ublažavanje, uzbuđenje samilosti i praštanja (2 Sam 21 :. 14; 1 Iv. 2: 2). Isti značenje je Ch. "samilost" (Ponovljeni 30 :. 3, Mat 20: 34.).

Biblija. Stari i Novi zavjet. Sinodalni prijevod. Biblijska enciklopedija. , Arch. Nikifor. 1891.