Enciklopedijski rječnik

Psihotropne lijekove

Psihotropne lijekove - to ... što psihotropne lijekove?

psihotropne lijekove (od psiho ... i grčki trópos - detaljne upute.), Lijekovi koji imaju dominantan utjecaj na mentalne funkcije čovjeka: antidepresivi, neuroleptici, psihostimulans i sedative za smirenje , * * * Psihotropnim SREDSTVAPSIHOTROPNYE SREDSTVA (od psiho ... ( vidi Psiho ... (dio složenicama)) i grčki tropos - smjer red ..), lijekovi koji imaju dominantan utjecaj na mentalne funkcije čovjeka: antidepresiva, neuroleptici, psihostimulatori i sedativi, sredstva za smirenje.

Enciklopedijski rječnik. 2009.