Puccia je ... Što je Puccinia?

puccinia (pukcinia), vrsta gljiva s hrđom. Oko 1800 vrsta; paraziti biljaka, uzrokuju bolest - hrđu. * * * PUCHCHINIYAPUCHCHINIYA (puktsiniya), rod snijeta reda ( cm. ' od snijeta). Pribl. 1800 vrsta; paraziti biljaka, uzrokuju bolest - hrđu. Enciklopedijski rječnik. 2009.