Pumpa - to je ... Što je pumpa?

PUMP -a; m 1. na pumpu - sisati. H. tekućina. 2. Uređaj za pumpanje tekućina, plinova, pijeska itd. Zrak. Vatrogasac br. Pumpa vodu. ◁> Crpka-th, -th. N-ta stanica. H. klip, čvor. * * * pumpa za prijenos tlaka (usisavanje, ubrizgavanje) glavne tekućine kao rezultat priopćavanja energije (kinetički ili potencijalni). Razlikovati dinamičke pumpe i volumetrijske pumpe. Ponekad naziva i pumpom za komprimiranje ili razrjeđivanje plinovi (npr vakuumsku pumpu) i kretanje materijala (cementa, etc.) protok plina. Enciklopedijski rječnik. 2009.