Enciklopedijski rječnik

Pyavchenko Nikolaj

Pyavchenko Nikolaj - i ... Što je Pyavchenko Nikolaj?

Pyavchenko Nikolaj Ivanovič (1902-1984), geobotanist, dopisni član Akademije znanosti SSSR (1970) , Postupci znanosti o močvari, tipologiji šuma i poboljšanja hidro šumarstva. * * * Pyavchenko IvanovichPYaVChENKO Nikolaj Nikolaj Ivanovič (1902-1984), ruski geobotanist, dopisni član Akademije znanosti SSSR-a (1970). Postupci znanosti o močvari, tipologiji šuma i poboljšanja hidro šumarstva.

Enciklopedijski rječnik. 2009.