Diskutanta - to je ... Što je disputer? .
sovopr'osnik (1 Kor 1 :. 20) - u originalu: filozof, tvrdi.

Biblija. Stari i Novi zavjet. Sinodalni prijevod. Biblijska enciklopedija. , Arch. Nikifor. 1891.