Raciborz je ... Što je Raciborz?

Raciborz, grad na jugu Poljske, na rijeci. Odra. 65 tisuća stanovnika (1991.). Strojarstvo (uključujući energetsko inženjerstvo), prehrambena industrija. * * * RACIBORZ (Raciborz), grad na jugu Poljske, na rijeci. Odra. Stanovništvo je 58, 8 tisuća ljudi (2004). Strojarstvo (uključujući energiju), prehrambena industrija.

Enciklopedijski rječnik. 2009.