Ray je ... Što je Rei?

REY Rhea; m. ; REY , i; Pa. [iz Goll. rée] Mor. Pomična poprečna šipka na jarbolu, koja služi na jedrilicama za pričvršćivanje jedara i na brodovima s mehaničkim motorom za postavljanje antena i signalizaciju dizanja. Postavite radio za antenu. Pada s dvorišta. * * * Rey (drugi - Iran, Raga), grad u Iranu, u blizini grada Teherana. Oko 100 tisuća stanovnika. Najstarije naselje - doba eneolitika. Spominje se u Avesta i Behistunovom natpisu. Mauzolej toranj Togrulbek (1139). Iskapanja 1934.-36. Bile su konstrukcije parcijanskih, sabasidskih i seljidskih vremena.

Enciklopedijski rječnik. 2009.