Enciklopedijski rječnik

Ponovna ekspanzija

Ponovno dekompozicija je ... Što je ponovno raspadanje?

pererazlozhenieperemeschenie morfem granice kao dio riječi ili fraze, kao što su drevni ruski "SUN im"> ruski "s njim." * * * RELOADINGERVERSTAGE, pomicanje granica morfema u kombinaciji riječi ili riječi, na primjer. Stari ruski i ruski "s njim".

Enciklopedijski rječnik. 2009.