Baterija - to ... Što baterije?

punjiva batareyagruppa istu vrstu električnih akumulatora, povezanih električno i konstruktivno proizvoditi potrebnu napona i struje. * * * BATERIJSKA BATERIJA, BATERIJA, skupina sličnih električnih baterija priključenih električno i konstruktivno radi dobivanja potrebnih strujnih i naponskih vrijednosti.

Enciklopedijski rječnik. 2009.