Smola
parcela (Postanak 6,14, Post 11: 3, Post 14: 10, Izlazak 2: 3, Izaija 34: 9) - Asfalt.

Biblija. Stari i Novi zavjet. Sinodalni prijevod. Biblijska enciklopedija. , Arch. Nikifor. 1891.