Enciklopedijski rječnik

Revolucije vrh

Vrhunac revolucije - revolucije ... Što je vrhunac?

revolucije piknaibolee Yazgulem najviši vrh grebena, u Pamirs. Visina od 6974 m. Glaceri. * * * PIKROVOLUTION REVOLUTIONS PIK, najviši vrh Yazgulemsky Range. , u Pamirima. Visina od 6974 m. Glaceri.

Enciklopedijski rječnik. 2009.