Enciklopedijski rječnik

Reumatologija

Reumatologija - i ... Što je Reumatologija?

reumatologije s; Pa. [iz sl. reumatizam i logotipi - nastava] Dio medicine koji se bavi proučavanjem reumatizma i njegovog liječenja. ◁> Reumatološki, th, th; P-ov odjel bolnice. * * * reumatologija je dio medicine koji proučava reumatizam i druge bolesti vezivnog tkiva (vidi također Kolagenoze). * * * REVMATOLOGIYAREVMATOLOGIYA, lijek koji se bavi proučavanjem reume ( cm. reumatizam), i dr. Bolesti vezivnog tkiva (vidi. Također, kolagen ( cm. kolagen)). Enciklopedijski rječnik. 2009.