Enciklopedijski rječnik

Rimenshneyder Tilman

Rimenshneyder Tillman - to ... Što Rimenshneyder Tilman?

Rimenshneyder Tilman (Riemenschneider) (oko 1460-1531), njemački kipar renesanse. Late gotičke tradicije u kombinaciji sa željom za vitalnošću i skladom slika, jasnoćom sastava (oltarom Svete Krvi, 1501-1504). * * * RIMENSHNEYDER TilmanRIMENShNEYDER (Riemenschneider) Tillman (c, 1460-1531), njemački kipar Renaissance ( cm. Renaissance (Renaissance)). Late gotičke tradicije u kombinaciji sa željom za vitalnošću i skladom slika, jasnoćom sastava (oltarom Svete Krvi, 1501-04).

Enciklopedijski rječnik. 2009.