Enciklopedijski rječnik

Vladimir Rodionov

Vladimir Rodionov - da ... Što je Vladimir Rodionov?

Rodionov Vladimir Mihajlovič (1878-1954), organski kemičar, jedan od organizatora domaćoj industriji boja i proizvodnju lijekova, USSR Academy of Sciences ( 1943). ß-amino kiseline sintezom kondenzacijom aldehida postupku s malonskom kiselinom i amonijak ( „reakcija Rodionova”), bojila i mirisa alkaloidi. Državna nagrada SSSR (1946., 1949., 1950.). * Rodionov Vladimir MihaylovichRODIONOV Vladimir Mihajlovič (1878-1954), ruski organski kemičar, jedan od organizatora domaćoj industriji boja i proizvodnja lijekova, SSSR Academy of Sciences (1943). Postupak sinteze b-amino aldehida kondenzacijom s malonskom kiselinom i amonijak ( „reakcija Rodionova”) boje, alkaloide i mirisa. Državna nagrada SSSR (1946., 1949., 1950.).

Enciklopedijski rječnik. 2009.