Biografski rječnik

Rodnikov Nikolaj Pavlovich

Rodnikov Nikolaj Pavlovich je ... Što je Rodnikov Nikolaj Pavlovich?
Rodnikov (Nikola I) - pisac, diplomirao na Kazan Teološke akademije, koji je profesor na Odsjeku za grčki jezik i književnost. Njegovo glavno djelo: "Učenje blaženog Augustina o međusobnim odnosima države i crkve" (Kazan, 1897, magistarski rad).

Biografski rječnik. 2000.