Rotunda je ... Što je rotonda?

ROTONDA -y; Pa. [iz lat. rotondus - okrugli] 1. Arhitekt. Okrugla građevina (zgrada, paviljon, dvorana), obično okružena stupovima i okrunjena kupolom. Hram u obliku rotonde. Otvorena rijeka. s stupcima. 2. Vrhunska žena topla odjeća u obliku dugih rukava bez ruku, uobičajena u 19. i početkom 20. stoljeća. Krzno, baršun r. Bacite rotundu. Rotunda, th, th, th. R-th kolonada. * * * rotunda, 1) okrugli plan gradnje (hram, mauzolej, paviljon, dvorana), obično okrunjen kupolom. 2) Dugački ženski rt bez rukava. * * * ROTONAROTONDA (talijanska okrugla okrugla),

1) okrugli plan gradnje (hram, mauzolej, paviljon, dvorana), obično okrunjen kupolom.

2) Dugački ženski rt bez rukava.

Enciklopedijski rječnik. 2009.