Runes su ... Što su rune?

RUNES 1. RUNES , runes; pl. (jedinica runo, -y, g.). [od drugih -skand. rnu - otajstvo] Najstariji pisma, uglavnom skandinavci, sačuvani na kamenu, oružju, posuđe, itd. ◁ Runski, -th, -th. peto slovo. P-ta slova. 2. RUNE , -run; pl. (jedinica runo, -y, g.). [s finskog. runo - pjesma, pjesma] Karelovske, finske i estonske drevne narodne pjesme. * Rune I

1) uklesan na drvo, kamen, itd. N. slova abecede (runski) koristi skandinavske i drugih germanskih naroda uglavnom iz vjerskih i prigodne natpise (II-XIII st.) , 2) Staro tursko pisanje (VIII-X cc.); na temelju pisma Sogdian, koji se vraća na aramejski.

II

(Fin., Izd. H. Runo), epske pjesme Karelians i Finci, kao i pjesme raznih žanrova među narodima Baltičkog jezične skupine States-Finski. Zemljišta rune su genetski povezana s arhaičnim kozmografskim mitovima. Za ne-rime stihove rune, tipična je kombinacija kvantitativne i akcentne ritamike (4-noga trohe), aliteracije, paralelizma, hiperbola. Rune su pretežno odnogolosny, karakterizirane izmjeničnim pjevačima i grupama pjevača (ponekad pratnji kantele). Tekstovi nemaju fiksne melodije. Od rune su "Kalevala" i "Kalevipoeg".

Enciklopedijski rječnik. 2009.