Enciklopedijski rječnik

Ruski-japanski ugovori ;

Ruski-japanski ugovori ; je ... Koji su rusko-japanski ugovori ;?

Ruski-japanski ugovori ; 1) 1855. o miru i prijateljstvu; odredila pomorsku granicu, japanska vlada otvorila je luke za Shimodu, Hakodate, Nagasaki za ruske brodove. 2) 1867., o mirnom rješavanju sukoba tijekom kolonizacije Sakhalina i slobodi kretanja Rusi i Japana diljem otoka. 3) 1875., o priznavanju Sakhalina kao ruskog teritorija. 4) 1895., o "međusobnoj slobodi trgovine i plovidbe" i najpovlaštenije nacije za državljane jedne zemlje na teritoriju druge zemlje. 5) 1905, vidi Portsmouthov mir.

Enciklopedijski rječnik. 2009.