Enciklopedijski rječnik

Ruska državna vojna Arhiva

Ruska državna vojna Arhiva - je ... Što je ruski državni vojni arhiv?

Ruski državni vojni arhiv (RSMA) u Moskvi. Osnovan 1919. Moderno ime od 1992. Dokumentarni materijali o povijesti oružanih snaga 1918.-41.

Enciklopedijski rječnik. 2009.