Biografski rječnik

Ruža Michael D.

Ruža Mihail - to ... Što Ruža Mikhail?
Ruža (Mihail) - zoolog, rođen 1864. godine, diplomirao je na studij na Sveučilištu u Kazan. Radio je pod vodstvom Melnikova. Bio je laboratorijski asistent u zoološkoj sobi Sveučilišta Kazan. Napisao je nekoliko bilješki o primijenjenoj entomologiji i ihtiologiji.

Biografski rječnik. 2000.