Sahel - to je ... Što je Sahel?

Sahel (arapski -. Plaža, predgrađe), 1) naziv prijelaznog benda (širina do 400 km) od pustinjama Sahare do savanama zapadne Afrike. Prevladavaju poludjelovi i pustinjske savane. Padalina je 200-600 mm godišnje; suša je česta. 2) Obalno područje, glavno područje plantaža maslina u istočnoj Tunisu. * * * SAHELSAHEL (arapski -. Plaža, predgrađe),

1) naziv prijelaznog benda (širina do 400 km) od pustinjama Sahare do savanama zapadne Afrike. Prevladavaju poludjelovi i pustinjske savane. Padalina je 200-600 mm godišnje; suša je česta.

2) obalna područja, glavno područje maslinika na istoku Tunisa.

Enciklopedijski rječnik. 2009.