Jedrilica je ... Što je jedrilica?

SAIL -a; m 1. Jedrilica. Stavka za trening Vojna stavka 2. Onaj koji vozi jedrenjak, služi na jedrenjaku. Sportaši su jedrilice. 3. zastarjelo. Radnik, obrtnički šivaći jedra. 4. Zool. pl. : jedrilice, -s. Obitelj leptira s jarkim bojama krila. 5. Zool. Velike ribe otr. Perciformes s velikom perom nalik na jedro (nastanjuje tropske more). * * * plovila po redoslijedu udaraljki. Duljina do 3, 3 m, težina do 100 kg. Dorsalna peraja u obliku jedra. U tropskim i suptropskim vodama svih oceana (obično u obalnom pojasu). Predmet sportskog ribolova.

Enciklopedijski rječnik. 2009.