Sakurai Xoxe - to ... Što Sakurai Xoxe?

Sakurai Xoxe (1858-1939), japanski kemičar, inozemni počasni član Akademije znanosti SSSR-a (1927). Zbornik radova o teoriji elektrolitičke disocijacije. * * * Sakurai DzodziSAKURAY Xoxe (1858-1939), japanski kemičar, inozemni počasni član Akademije znanosti SSSR-a (1927). Zbornik radova o teoriji elektrolitičke disocijacije.

Enciklopedijski rječnik. 2009.