Biografski rječnik

Saltykov Nikolai Ivanovich

Saltykov Nikolaj Ivanovich je ... Što je Nikolaj Ivanovich Saltykov?
Saltykov (knez Nikolaj Ivanovich, 1736 - 1816) - Generalni terenski maršal; sudjelovao u sedmogodišnjem ratu; Godine 1769. doprinijeli su knjizi. Golitsynu u posjedu Khotina. Od 1783. vodio je edukaciju Aleksandra Grand Dukesa i Konstantina Pavlovicha; Godine 1784. imenovan je senatorom i članom vijeća pod vrhovnom prisutnošću (kasnije - Državnom vijeću), 1788. - potpredsjednikom vojnog kolegija, a 1790. postao je predsjednik. Od 1812. godine predsjedao je državnim vijećem i Odborom ministara. Godine 1814. bio je uzvišen do kneževskog dostojanstva.

Biografski rječnik. 2000.