Biografski rječnik

Nikolaj Saltykov

Nikolaj Saltykov - to je ... Što je Nikolaj Saltykov?
Saltykov (Nikolaj Nikolayevich) - matematičar, rođen je 1872. godine. Obrazovao je na Sveučilištu Kharkov, 1901. godine imenovan je izvanrednim profesorom Tomskog tehnološkog instituta na Odsjeku za teorijsku mehaniku. Godine 1904. zauzeo je predsjedatelj teoretske mehanike na Kijevu Veleučilišni institut, 1906. godine na Sveučilištu Kharkov. Istraživanja vezana uz različite probleme mehanike i teorije parcijalne diferencijalne jednadžbe i objavljen u „Poruka Kharkov Mathematical Society” (za 1898., 1900., 1905., 1906.), „Memoari Sveučilištu u Kharkov” (za 1899.), „Sveučilište Kijev Izvestia” (za 1904.), "Nouvelles Annales de mathématiques" (1897 1899 godina), "račune Rendus des seanse de l'Académie de Sciences" (za 1899., 1903 godina), "Bulletin de la Societe matematike. de France" (za 1901, 1903 godina), "Bulletin des Sciences mathématiques" (za 1903.), "Journal des mathématiques pures i appliquees" (1897, 1899, 1905). Magistarski rad: "O integraciji parcijalnih diferencijalnih jednadžbi jednog reda nepoznate funkcije" (1899); doktorska disertacija: "Istraživanja o teoriji parcijalnih diferencijalnih jednadžbi prvog reda jedne nepoznate funkcije" (1906).

Biografski rječnik. 2000.