Enciklopedijski rječnik

Sammartini Giovanni Battista

Sammartini Giovanni Battista - to ... Što Sammartini Giovanni Battista?

Sammartini Giovanni Battista (sammartini) (1700/1701 - 1775), talijanski skladatelj. Od 1768. godine je voditelj Dukalne kapele u Milanu. 78 simfonija 15 pokazuje (žanr Koncert Grosso), 20 gudački kvarteti Trio sonata i dr.

Collegiate Dictionary. 2009.