Biografski rječnik

Samoilov Aleksandar Filippovich

Samoilov Alexander Filippovich - to ... Što Samoilov Aleksandar Filippovich?
Samoilov (Alexander Filippovich) - fiziolog, rođen je 1867. godine. Nakon diplome na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Dorpat, obranio je disertaciju za stupanj doktora medicine: „ueber das Schicksal des Eisens im thierischen Organismus” (1892). Do 1894. radio je na Institutu za eksperimentalnu medicinu u St. Petersburgu. pod vodstvom profesora IP Pavlov. Od 1894. godine imenovan je kao nadnaravni laboratorijski asistent na Odsjeku za fiziologiju Sveučilišta u Moskvi. Od 1896. godine predavao je kao privatni docent do 1903. godine. Godine 1903. imenovan je profesorom fiziologije na Sveučilištu Kazan. Tiskare: "Određivanje enzimske snage tekućinama koje sadrže pepsin prema metodi Metta" ( "Archives of Biological Sciences", svezak II, 1893.), "ueber den maximalen tetanusa der quergestreiften Muskeln" ( "Arch krzna Anat und Physiolog ...", 1898), "ueber die eigentliche elektromotorische Kraft des muskularen Demarkationsstromes" ( ".. Arch krzno d Ges Physiologie.", 1899), "Beitrage zur Elektrophysiologie des Herzens" ( "Arch f Anat ü Physiol .....", 1906 ) i drugima.

Biografski rječnik. 2000.