Biografski rječnik

Samoylova Vera

Samoylova Vera je ... Što je Samoylova Vera?
Samoylova Vera - vidi članak Samoilova (umjetnička obitelj).

Biografski rječnik. 2000.