Enciklopedijski rječnik

San Pedro Sula

San Pedro Sula - je ... Što je San Pedro Sula?

San Pedro Sula (San Pedro Sula), grad u Hondurasu, administrativno središte Odjel za Cortez. 368 tisuća stanovnika (1994). Hrana, tekstilna industrija. Osnovan 1536. * * * San Pedro SULASAN Pedro Sula (San Pedro Sula), grad u Hondurasu, administrativno središte odjela Cortés. Stanovništvo je 470, 5 tisuća ljudi (2004, sa predgrađima 660, 3 tisuće ljudi). Hrana, tekstilna industrija. Osnovana je 1536. godine.

Enciklopedijski rječnik. 2009.