Biografski rječnik

Santis Michael Lyudvigovich

Santis Michael Lyudvigovich - to ... Što Santis Michael Lyudvigovich?
Santis (Michael Lyudvigovich) - skladatelj i učitelj (1826. - 1879.). Dobio je svoje glazbeno obrazovanje na Konzervatoriju u Leipzigu. Od 1852. naselio se u St. Petersburgu; bio je učitelj u Nikolaevu sirotištu. Napisao je sonatu za klavir s violončelom, nekoliko salonskih predstava i operu Ermak, dane bez uspjeha u Petersburgu 1873.

Biografski rječnik. 2000.