Biografski rječnik

Sapolovich Jakov Osipovich

Sapolovich Jakov Osipovich - i ... Što je Sapolovich Jakov Osipovich?
Sapolovich (Jakov Osipovich) - profesor kirurgije. U 1778 je ušao u Kronstadtu Admiralitet bolnicu, nakon godinu dana u St. Petersburgu, 1783, liječnika i anatoma, ukratko operator bolnice mornarice i Kronstadta; Godine 1790. imenovan je profesorom operacije, teoretskim i operativnim u obje bolnice Medicinskog i Kirurškog fakulteta u St. Petersburgu. S. je napravio s punim uspjehom u 1785 tri litotomije. Bio je član državnog medicinskog fakulteta i bio je zadužen za tvornicu Petersburg Instrumenta. Stupanj doktora medicine i kirurgije dobio je bez ispita 1814. U odobrava novu državu pretvoriti iz St. Petersburga medicinsko-kirurških školi medicinsko-kirurških akademije odustao nastavu. A.

Biografski rječnik. 2000.