Sarcolemma - to je ... Što je sarcolemma?

sarcolemma (od grčke sarx, rođene n sarkos -... Meso i tema - kora ), tanka školjka koja pokriva glatke mišićne stanice, strijala vlakna i vlakna srčanog mišića. * SARKOLEMMASARKOLEMMA (iz grčkoga sarx, rod n sarkos -... meso i leme - kože), tanke kože obuhvaća glatke mišićne stanice izbrazdan, vlakna i srčanog mišića.

Enciklopedijski rječnik. 2009.